لینک های مفید
 
گروه تشکیلات
 

فصل دوم : ساختار و تشکیلات

ماده 21-دانشگاه مکلف است سازماندهی، طراحی و تنظیم تشکیلات تفصیلی واحدهای ستادی، پشتیبانی، بهداشتی، درمانی، آموزشی و پژوهشی، ارکان و حدود مسئولیتها را با رعایت تبصره ذیل انجام داده و به تصویب هیات امناء برساند.

تبصره :

تعداد پستهای سازمانی و تشکیلات تفصیلی دانشگاه با توجه به شاخصهای ارائه شده از سوی وزارت بهداشت،درمان و آموزش پزشکی و نیاز دانشگاه تعیین شده و پس از تصویب هیات امناء قابلیت اجرایی دارد.

ماده 22- تشکیل بانک پستی، ایجاد پستهای ثابت، موقت، ستاره دار و با نام ، براساس دستورالعملی خواهد بود که توسط دانشگاه تهیه و به تایید هیات امناء می رسد.

ماده 23- هر یک از کارمندان دانشگاه متصدی یکی از پستهای سازمانی خواهند بود. استخدام افراد بدون داشتن پست سازمانی ممنوع است .

ماده 24- نمودار و تشکیلات تفصیلی دانشگاه حداقل هر 5 سال یکبار مورد بازنگری قرار خواهد گرفت.

ماده 25-  شرایط احراز رشته های شغلی رسته های مختلف به استناد تصویب ظرح طبقه بندی مشاغل دانشگاه توسط هیات امنا خواهد بود.بدیهی است تا تصویب طرح توسط هیات امناءبر اساس طرح طبقه بندی مشاغل مصوب سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و اصلاحات بعدی آن خواهد بود.

آمار بازدید
 بازدید این صفحه : 1254
 بازدید امروز : 3
 کل بازدید : 53278
 بازدیدکنندگان آنلاين : 3
 زمان بازدید : 0.32
جستجو